Gwynedd Councillors Contact Details.

Local Councillors are elected by the community to decide how the council should carry out its various activities. They represent public interest as well as individuals living within the ward in which he or she has been elected to serve a term of office.

They have regular contact with the general public through council meetings, telephone calls or surgeries.

Councillors are not paid a salary for their work, but they do receive allowances. By law, all members of the Council are required to complete a declaration of interest form, the details of which are published annually.

Craig ab Iago

Arthog, 59 Ffordd Rhedyw, Llanllyfni, Gwynedd, LL54 6SN

Home: 01286 479093

Home mobile: 07825 661721

Work: cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruLlanllyfni

Stephen W. Churchman

Liberal Democrat Group Leader

Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9TX

Home: 01766 530661

Home mobile: 07927 609359

Work: cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru

Liberal DemocratsDolbenmaen

Endaf Cooke

21 Stryd Llyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AD

Home: 01286 678 605

Home mobile: 07747 405 562

Work: cynghorydd.endafcooke@gwynedd.llyw.cymru

Llais GwyneddSeiont

Annwen Daniels

VICE-CHAIR

3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffesiniog, Gwynedd, LL43 3LN

Home mobile: 07551 338259

Work: cynghorydd.annwendaniels@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruBowydd and Rhiw

Anwen J. Davies

PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL

Home: 01758 720327

Work: cynghorydd.anwenjaynedavies@gwynedd.llyw.cymru

Llais GwyneddEfailnewydd / Buan

Lesley Day

Tyddyn Sydney, Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2NJ

Home: 01248 355180

Work: cynghorydd.lesday@gwynedd.llyw.cymru

IndependentGarth

Dyfed Wyn Edwards

Leader

Swyddfa’r Arweinydd, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Work: 01286 679868

Home mobile: 07824 415345

Work: Cynghorydd.DyfedWynEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruPenygroes

Elwyn Edwards

Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR

Home: 01678 520378

Home mobile: 07879 337371

Work: Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruLlandderfel

Gwynfor Edwards

Parth y Gwyddwch, Ffordd y Coleg, Llwyngwril, Gwynedd, LL37 2QN

Home mobile: 07703 824182

Work: cynghorydd.gwynforedwards@gwynedd.llyw.cymru

Green PartyDeiniol

Trevor Edwards

17 Stryd Fawr, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4EN

Home: 01286 872319

Home mobile: 07747 757630

IndependentLlanberis

Thomas G. Ellis

Y Gilfach, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4SE

Home: 01766 540902

Home mobile: 07867 982584

Work: cynghorydd.tomellis@gwynedd.llyw.cymru

IndependentTrawsfynydd

Alan Jones Evans

Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD

Home mobile: 07879 227 819

Work: cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruLlanuwchllyn

Aled Ll. Evans

Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX

Home: 01766 810703

Home mobile: 07786 015186

Work: cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruLlanystumdwy

Dylan Fernley

24 Tan y Coed, Bangor, Gwynedd, LL57 1LU

Home mobile: 07874 225209

Work: Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru

IndependentMarchog

Jean Forsyth

23 Maes y Dref, Hirael, Bangor, Gwynedd, LL57 1YL

Home: 01248 355798

Work: cynghorydd.jeanforsyth@gwynedd.llyw.cymru

IndependentHirael

Gweno Glyn

Rhianfa, 9 Parc yr Efail, Efailnewydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5TJ

Home: 01758 612235

Home mobile: 07811 441326

Work: cynghorydd.gwenoglyn@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruBotwnnog

Simon Glyn

Coed Anna, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR

Home: 01758 730326

Home mobile: 07929 348432

Work: cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruTudweiliog

Gareth Wyn Griffith

17 Bryn y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4LY

Home: 01286 676869

Work: Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruY Felinheli

Gwen Griffith

Labour Group Leader

19 Llwybr Main, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4LJ

Home: 01248 601 081

Home mobile: 07941 736 483

Work: cynghorydd.gwengriffith@gwynedd.llyw.cymru

LabourTregarth a Mynydd Llandygai

E. Selwyn Griffiths

5 Cefn y Gader, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9JA

Home: 01766 513142

Home mobile: 07444 299813

Work: Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruPorthmadog (West)

Alwyn Gruffydd

Llidiart Ysbyty, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RN

Home: 01766 513025

Home mobile: 07836 366899

Llais GwyneddPorthmadog – Tremadog

Annwen Hughes

Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6YA

Home: 01766 780971

Home mobile: 07919 582741

Work: cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruLlanbedr

Christopher Hughes

4 Cae’r Eglwys, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LQ

Home: 01286 831553

Home mobile: 07827 812 935

Plaid CymruBontnewydd

John Brynmor Hughes

The Sun Inn, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LG

Home: 01758 712660

Home mobile: 07909 922571

Work: Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru

IndependentLlanengan

Louise Hughes

20 Maesegryn, Llanegryn, Gwynedd, LL36 9SH

Home: 01654 711051

Home mobile: 07854 969441

Work: cynghorydd.louisehughes@gwynedd.llyw.cymru

IndependentLlangelynnin

Sian Wyn Hughes

Hiraethog, Lon Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BS

Home: 01758 720968

Home mobile: 07980 100095

Work: cynghorydd.sianwynhughes@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruMorfa Nefyn

Jason Humphreys

29 Heol Newydd, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9ED

Home: 01766 514905

Home mobile: 07446 790289

Work: cynghorydd.jasonhumphreys@gwynedd.llyw.cymru

Llais GwyneddPorthmadog (East)

Peredur Jenkins

Cabinet Member for Resources

Cae Glas, Llanfachraeth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2EH

Home: (01341) 423693

Home mobile: 07799 761735

Work: cynghorydd.peredurjenkins@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruBrithdir and Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd

Aeron M. Jones

2 Gernant, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SJ

Home: 01286 832425

Home mobile: 07882 847043

Work: cynghorydd.aeronjones@gwynedd.llyw.cymru

Llais GwyneddLlanwnda

Aled Wyn Jones

Llwyni’r Wyn, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB

Home: 01286 660662

Home mobile: 07778 164157

Work: Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruLlanaelhaearn

Anne Lloyd Jones

Hendy, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU

Home: 01654 710457

Work: cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru

IndependentTywyn

Brian Jones

Cefn-y-Bwlch, Lon Bwlch, Cwm y Glo, Gwynedd, LL55 4ED

Home: 01286 870831

Home mobile: 07964 286372

Work: cynghorydd.brianjones@gwynedd.llyw.cymru

LabourCwm y Glo

Charles Wyn Jones

Dwyros, Ffordd Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, LL55 4PP

Home: 01286 676733

Work: cynghorydd.charleswynjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruLlanrug

Dyfrig Jones

Yr Hen Fecws, Carneddi, Bethesda, Gwynedd, LL57 3SF

Home: 01248 605468

Home mobile: 07810 874882

Work: cynghorydd.dyfrigjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruGerlan

Elin Walker Jones

8 Lôn y Bryn, Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2LH

Home: 01248 364234

Home mobile: 07808 472204

Work: cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruGlyder

Eric M. Jones

CHAIRMAN

Afallon, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TU

Home: 01286 830626

Home mobile: 07469 215011

Work: cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru

IndependentGroelson

John Wynn Jones

Cabinet Member for the Environment

131 Ffordd Penchwintan, Bangor, Gwynedd, LL57 2YG

Home: 01248 352670

Home mobile: 07734 173407

Work: cynghorydd.johnwynnjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruHendre

Linda Ann Jones

Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NY

Work: 01766 832378

Home: 01766 762775

Individual MemberTeigl

Sion W. Jones

10 Cremlyn, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AJ

Home: 01248 670491

Home mobile: 07565 306965

Work: cynghorydd.sionwynjones@gwynedd.llyw.cymru

LabourBethel

Eryl Jones-Williams

22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2HF

Home: 01341 242758

Home mobile: 07340 035378

Work: cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru

IndependentDyffryn Ardudwy

Beth Lawton

22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS

Home: 01654 711851

Home mobile: 07747443619

Work: cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru

IndependentBryncrug / Llanfihangel

I. Dilwyn Lloyd

Eryri House, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AB

Home: 01286 882 149

Work: cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru

IndependentTalysarn

June Marshall

30 Maes Berea, Bangor, Gwynedd, LL57 4TQ

Home: 01248 370955

Home mobile: 07788 134010

Work: cynghorydd.junemarshall@gwynedd.llyw.cymru

Liberal DemocratsMenai (Bangor)

Dafydd Meurig

Cabinet Member for Planning and Regulatory

Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB

Home mobile: 07765 400140

Work: cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruArllechwedd

Dilwyn Morgan

Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH

Home: 01678 520685

Home mobile: 07824 983305

Work: cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruY Bala

Linda Morgan

Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE

Home: 01341 421355

Home mobile: 07551 301187

Work: cynghorydd.lindamorgan@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruDolgellau (South)

Dewi Owen

Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0SP

Home: 01654 767267

Home mobile: 07866 201803

Work: cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru

IndependentAberdyfi

Edgar Wyn Owen

Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY

Work: Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruWaunfawr

Michael Sol Owen

Plas y Coed, Lôn Caernarfon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5LG

Home: 01758 612132

Home mobile: 07786 500420

Work: cynghorydd.michaelsolowen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruPwllheli (North)

W. Roy Owen

Independent Group Leader, Leader of the Opposition

39 Maes Meddyg, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SF

Home: 01286 672 618

Home mobile: 07817 674915

Work: cynghorydd.williamroyowen@gwynedd.llyw.cymru

IndependentSeiont

W. Tudor Owen

Langdale, 2 Uxbridge Square, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2RE

Home: 01286 672436

Home mobile: 07774 628909

Work: cynghorydd.tudorowen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruPeblig

Nigel Pickavance

30 Kingsley Avenue, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1TA

Home: 01248 370166

Home mobile: 07944 694801

Work: cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru

IndependentMarchog

Peter Read

Parc Glas, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DX

Home: 01758 750196

Home mobile: 07876 725730

Work: cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru

Llais GwyneddAbererch

E. Caerwyn Roberts

Ysgubor, Llandanwg, Harlech, Gwynedd, LL46 2SB

Home: 01766 780344

Home mobile: 07704 805767

Work: Cynghorydd.E.CaerwynRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruHarlech/Talsarnau

Gareth A. Roberts

4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, LL57 4SY

Home: 01248 372930

Work: Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruDewi

John Pughe Roberts

Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, SY20 9AJ

Home: 01650 531234

Home mobile: 07713 165941

Work: cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru

IndependentCorris/Mawddwy

W. Gareth Roberts

Cabinet Member for Adults, Health and Wellbeing

Cwrt, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8DA

Home: (01758) 760478

Home mobile: 07967 467379

Work: cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruAberdaron

Mair Rowlands

Cabinet Member for Children, Young People and Leisure

9 Glantraeth, Bangor, Gwynedd, LL57 1HQ

Home mobile: 07912 433202

Work: cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruMenai (Bangor)

Angela Russell

Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU

Home: 01758 740555

Home mobile: 07789 554507

Work: cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru

IndependentLlanbedrog

Dyfrig L. Siencyn

Deputy Leader

Plas y Bryn, Ffordd y Gader, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1RH

Home: 01341 422243

Home mobile: 07712 199541

Work: cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruDolgellau (North)

Mike Stevens

Verano, Pier Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 0AU

Home: 01654 712225

Home mobile: 07778 564755

Work: cynghorydd.mikestevens@gwynedd.llyw.cymru

IndependentTywyn

Gareth Thomas

Cabinet Member for Education

Alaw Cynfal, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6PR

Home: 01766 770015

Home mobile: 07855 441206

Work: cynghorydd.gareththomas@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruPenrhyndeudraeth

Glyn Thomas

7 Maes Hyfryd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DN

Home: 01286 678654

Work: Cynghorydd.GlynThomas@gwynedd.llyw.cymru

LabourCadnant

Ioan Thomas

Cabinet Member for Housing, Customer Care, Libraries, Deprivation and Equality

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

Home: 01286 673828

Home mobile: 07810 648647

Work: cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruMenai (Caernarfon)

Hefin Underwood

14 Bron y De, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AT

Home: 01758 613859

Home mobile: 07872 665467

Work: cynghorydd.hefinunderwood@gwynedd.llyw.cymru

IndependentPwllheli (South)

Ann Williams

14/4 Stryd y Ffynnon, Gerlan, Bethesda, Gwynedd, LL57 3TR

Home: (01248) 601583

Home mobile: 07778 552247

Work: cynghorydd.annwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruOgwen

Eirwyn Williams

20 Min y Môr, Cricieth, Gwynedd, LL52 0EF

Home: 01766 522802

Work: cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

IndependentCriccieth

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL

Home: 01286 871406

Home mobile: 07729 394230

Work: cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

IndependentDeiniolen

Gethin Glyn Williams

Dwynant, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UR

Home mobile: 07890 705180

Work: cynghorydd.gethinglynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruAbermaw

Gruffydd Williams

3 Llys Llywelyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JF

Home mobile: 07486 686783

Work: cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruNefyn

John Wyn Williams

1 Blaen y Wawr, Bangor, Gwynedd, LL57 4TR

Home: 01248 370 737

Home mobile: 07989 134 456

Work: cynghorydd.johnwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruPentir

Owain Williams

Llais Gwynedd Group Leader

Gwynus, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LY

Home: 01758 750557

Home mobile: 07768 960695

Llais GwyneddClynnog

R. H. Wyn Williams

Llwyn, Lôn Rhoslyn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BE

Home: 01758 712779

Home mobile: 07483 228140

Work: cynghorydd.rhywelwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruAbersoch

R. Hefin Williams

Ffiolau’r Grug, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4GA

Home: 01248 352 890

Home mobile: 07922 997 592

Work: cynghorydd.hefinwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruPenisarwaun

Mandy Williams-Davies

Cabinet Member for Economy and Community

19 Y Sgwar, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3UL

Home: 01766 830652

Home mobile: 07787 934308

Work: cynghorydd.mandywdavies@gwynedd.llyw.cymru

Plaid CymruDiffwys and Maenofferen

Advertisements